Category: เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ -บัณฑิตปริญญาตรีตกงานกว่า 5 แสนคนในปี 2019

บัณฑิตปริญญาตรีตกงาน การสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีเป็นเรื่องที่หอมหวาน แต่ใครจะรู้บ้างว่าบัณฑิตที่จบปริญญาตรีออกมา ยังมีภาวะไร้งานทำมากกว่า 5 แสนคน 

บัณฑิตที่ตกงานในระดับปริญญาตรีมีมากก็จริง

แต่ยังน้อยกว่าระดับอนุปริญญา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประเทศไทย เรายังมีธุรกิจที่เป็นแบบตายตัว มีธุรกิจที่เปิดใหม่กับธุรกิจที่ปิดตัวลงในอัตราที่เท่ากัน และคนที่ทำงานส่วนมากก็ดูเหมือนจะต้องแบกรับภาระงานที่ตัวเองไม่ค่อยถนัด 

หากว่าเป็นในบริษัทใหญ่ มีการประกาศรับพนักงานมากมยาหลายตำแหน่ง บางบริษัทเน้นแรงงานที่มีประสบการณ์ บางบริษัทเน้นเด็กจบใหม่เพื่อที่จะจ่ายค่าแรงในราคาถูก 

ขณะที่มีการวิจัยว่ากลุ่มอาชีพด้าน วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี,วิศวกรรม  และคณิตศาสตร์ เหลือเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนมาเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือหมายความว่าบัณฑิตที่ไม่ได้เรียนด้านนี้กลับได้ทำงานด้านนี้ มากกว่า 3 ต่อ 1 

การเพิ่มพูนทักษะความรู้ในช่วงที่เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

มิใช่ว่านักศึกษาจะพยายามเรียนจบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพยายามเก็บเกี่ยวความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด  มิเช่นนั้นโอกาสในการได้งานจะน้อยกว่าผู้สมัครงานท่านอื่นการจะว่างงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักศึกษาที่จบใหม่ ไม่เลือกงาน ไม่เกี่ยงงานก็จะหางานได้เร็ว และในช่วงแรกพยายามหางานที่ตรงกับสาขาที่เรียนมา โดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องเงินเดือน 

โดยสาขาคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนโปรแกรมยังเป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะการพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บไซต์ หากว่าบัณฑิตหรือน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้จะมีโอกาสได้งานทำอยู่แล้วและภาควิชาที่เป็นความรู้ยากๆ ที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เช่น อาชีพเกี่ยวกับแพทย์, วิศวกรแขนงต่างๆ 

ที่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทยคือ หากมีคนตกงาน(ไม่เฉพาะบัณฑิตจบใหม่) มาก อาจก่อนให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมได้ ดังนั้น ภาครัฐควรพยายามส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่ผู้ที่ว่างงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขาย หรืองานด้านบริการ 

โดยการเพิ่มพูนทักษะด้านความรู้ ความชำนาญแก่ผู้คนที่สนใจในการประกอบอาชีพ

มีการจัดครูผู้สอนเพื่อสอนบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพที่สุจริต มากกว่าที่จะมาแจกเงินเพราะว่าการแจกเงินนั้นเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

อาชีพที่มองว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ เช่นช่างตัดผม,พนักงานขับรถ,ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ช่างซ่อมโทรศัพท์ มากกว่าสิ่งใดๆคือแรงงานส่วนมากหากไม่มีความขยันหรือการใฝ่เรียนรู้ ก็จะไม่มีทักษะความชำนาญและโอกาสที่จะมีงานทำก็น้อยตามไปด้วย

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100