Category: อุตสาหกรรม

กำจัดของเสียจากโรงงาน 

วิธีการกำจัดของเสียจากโรงงานมีดังนี้

กำจัดของเสียจากโรงงาน บางครั้งการผลิตของขึ้นมาใหม่ก็ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการกำจัดสิ่งของนั้นๆ ขยะหรือว่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆมีการกำจัดยากพอสมควรแบ่งไปตามลักษณะต่างๆเช่นการใช้น้ำมันในการทำอุตสาหกรรมนั้นๆอาจจะหาวิธีการกำจัดอย่างมากจึงทำให้เกิดธุรกิจที่รับกำจัดขยะหรือของเสียจากทางโรงงานต่างๆที่เป็นข่าวดังมากก็คือโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ

ที่เป็นโรงงานรับกำจัดขยะถูกแบงค์ยึดมูลค่ากว่า 70 ล้านบาทถูกขายทอดตลาดให้กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติมาซื้อในราคา 70 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อเข้าไปตรวจพบในโรงงานนั้นแล้วจึงทำให้ตกใจเพราะว่ามีเศษซากจากการทำงานของโรงงานเป็นจำนวนมากเข้าโรงงานนั้นเป็นโรงงานรับกำจัดขยะหรือโรงงานรับกำจัดของเสีย

ซึ่งมีของเสียจากอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากต้องใช้งบประมาณมากกว่า 30 ล้านบาทในการกำจัดของเสียเหล่านั้นออกไปให้หมดทั้งนี้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่สามารถพอช่วยเหลือได้

เพราะการกำจัดกากอุตสาหกรรมนี้มีหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้และโดยปกติต้องไปขออนุญาตหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อให้มาตรวจสอบจากขยะขยะแบ่งออกเป็นขยะอันตรายกับไม่อันตรายขยะอันตรายก็คือการขยะที่มีสารพิษปนเปื้อนหรือสารเคมีที่มีความรุนแรงเป็นกรดอย่างมากนี่จึงต้องมีถังแยกเพื่อเป็นการบำบัดสวัสดีประเภทหนึ่งก็คือกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายนะก็คือพวกผลไม้ต่างๆหรือว่าจะเป็นกล่องเศษซากต่างๆที่เหลือ

จากการประกอบกิจการธุรกิจเหล่านี้

เรียกว่าการอุตสาหกรรมทั้งหมดและการกำจัดที่แท้จริงจะต้องไปขออนุญาตที่หน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจหากดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว หลายครั้งจะสามารถนำขยะนั้นไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นของที่เกิดจากการผลิตที่เป็นอิฐปูนทรายเราก็สามารถนำไปรวบรวมหรือบดอัดให้เป็นก้อนอิฐนำกลับมาใช้ใหม่ได้และของที่ปนเปื้อนจากการดำเนินกิจการเช่นการปนเปื้อนสีหรือสารเคมีต่างๆลงบนผ้ากันเปื้อนหมวกถุงมือถุงเท้าหรือแม้จะเป็นผ้าปิดปากเราสามารถนำของเหล่านั้นนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานได้ลดค่าใช้จ่ายลง

และในครั้งนี้ก็จะมีการรับซื้อเพื่อไปกำจัดโดยปกติแล้วผู้ดำเนินกิจการจะต้องจ่ายค่าขนส่งค่ากำจัดขนส่งจะใช้ขนส่งโดยเฉพาะเพราะว่าควบคุมการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของสารเคมีต่างๆนั่นจึงทำให้หากโรงงานไหนมีการประกอบกิจการที่มีสารเคมีเป็นจำนวนมากจะทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเช่นกันในการกำจัดในทุกๆปีจะมีศาลหรือเศษซากจากการผลิตที่เป็นสารอันตรายมากกว่า 3 ล้านตัน

จึงทำให้เกิดธุรกิจที่รับกำจัดของเสียเหล่านั้นหรือนำของเหล่านั้นกลับมาหาวิธีใช้ใหม่ได้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย ทดลองเล่น gclub